Vervolg

40.000 ondertekeningen! Heel erg veel dank allemaal!

Hoe ziet het vervolg eruit?

We zullen in ieder geval niet al volgende week in de Kamer ons burgerinitiatief toelichten. We bereiden eerst een goed dossier voor met onze handtekeningen. Dat overhandigen we aan de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven. De griffie van deze commissie zal de handtekeningen controleren middels een steekproef. Het aangetroffen foutenpercentage wordt afgetrokken van het totaal aantal ondertekeningen.

TEKEN DUS VOORAL DOOR!

En deel dit burgerinitiatief met iedereen die u kent en via sociale media!

Vervolgens zal ons verzoek in een procedurevergadering aan de orde komen. Daarna zal de commissie besluiten of en wanneer de handtekeningen in ontvangst worden genomen. Dan zijn we zeker een paar maanden verder. Zodra we de handtekeningen hebben aangeboden zal een datum worden ingepland voor het debat in de plenaire zaal. We schatten nu in dat dit ergens na het zomerreces, in het najaar dus, zal plaatsvinden. We houden u hier en via Twitter op de hoogte!