Privacybeleid

Met deze privacyverklaring wil bbbdebat.nl u graag informeren over welke (persoons)gegevens we voor welke doeleinden verzamelen en wat uw rechten zijn ten aanzien van onder meer het inzien, wijzigen en verwijderen van gegevens.

Uw rechten

Onder de geldende wetgeving – met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming – heeft u een aantal rechten. Deze rechten, voor zover ze relevant zijn voor uw gebruik van de diensten die bbbdebat.nl aanbiedt, omvatten onder meer het recht om uw gegevens in te zien, om ze te laten corrigeren en om ze te laten wissen. U mag niet verplicht worden tot het verstrekken van onnodige gegevens. U heeft het recht dat uw gegevens goed beveiligd worden opgeslagen en verwerkt.

Privacy functionaris

Heeft u vragen of wensen ten aanzien van uw gegevens en de bescherming daarvan, neem dan contact op met onze privacy functionaris via webmaster@bbbdebat.nl.

Beperking van de toegang tot uw data

Binnen bbbdebat.nl wordt slechts aan de webmaster toegang gegeven tot uw gegevens omdat deze toegang nodig heeft taken te kunnen verrichten (bijvoorbeeld het doorvoeren van mutaties en voor het versturen van e-mail updates).

Mailinglijsten

Voor al onze mailinglijsten geldt dat uw e-mailadres alleen met uw voorafgaande toestemming wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees op e-mail updates. Iedere e-mail update die we via een mailinglijst sturen, bevat een link waarmee u uzelf kunt afmelden. Wij kunnen u ook handmatig verwijderen. Stuur daarvoor een berichtje aan de privacy functionaris (webmaster@bbbdebat.nl).

Voor het versturen van mailings gebruiken wij open source software die wordt gehost op onze eigen afgescheiden server en die door ons wordt beheerd en beveiligd. Derden hebben geen toegang tot de gegevens.

Formulieren

Als u via een formulier persoonlijke gegevens invult, voor bijvoorbeeld een burgerinitiatief of om abonnee te worden van onze e-mail updates, dan stellen wij alleen die gegevens verplicht die we minimaal nodig hebben voor het betreffende doel van dat formulier. In het geval van een burgerinitiatief (hetgeen geen petitie is) is dat helaas aanzienlijk.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Zodra het burgerinitiatief is afgelopen worden ALLE in dat kader verzamelde gegevens door ons vernietigd.

Ingesloten inhoud van andere sites, cookies en trackers

Onze website gebruikt alleen functionele, analytische en voorkeurscookies voor het functioneren voor de website en zonder impact op uw privacy.

Deze website bevat zelf geen (third party) tracking of marketing cookies die u overal op het internet blijven volgen.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

We kunnen deze privacyverklaring wijzigen.

Gebruik van deze website

Bezoek, raadpleging en gebruik van deze website impliceert de acceptatie van deze privacyverklaring en de genoemde voorwaarden. Bent u het niet eens met dit privacybeleid en deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze website en de daarop aangeboden diensten.

25 februari 2021