Burgerinitiatief voor een Build Back Better Debat

Is het u ook zo opgevallen? Plotseling, uit het niets, gebruiken wereldleiders de slogan Build Back Better. Ook onze koning en premier Rutte verwezen onlangs in hun videoboodschappen voor de Verenigde Naties naar de noodzaak to Build Back Better.

Een debat hierover in de Tweede Kamer is meer dan nodig want onze volksvertegenwoordigers zijn uitsluitend verantwoording schuldig aan ons, de soevereine Nederlandse bevolking, en niet aan allerlei internationale organisaties, globalistische instellingen en multinationals.

Daarom eisen we dat de Tweede Kamer een duidelijk antwoord afdwingt van de regering op bovenstaande vragen. Hoe?

Door de Kamer expliciet te vragen afstand te nemen van het Great Reset Initiative van het World Economic Forum.

En daarnaast te eisen dat onze regering voortaan initiatieven en plannen die van grote invloed zijn op onze samenleving (zoals Build Back Better) eerst (!) bespreekt met de Tweede Kamer voor ze internationaal te entameren. Want zo hoort dat in een fatsoenlijke democratie!STEUN ONS EN TEKEN DIT BURGERINITIATIEF!

  • Een burgerinitiatief is geen petitie! Er zijn minimaal 40.000 ondertekeningen nodig voor een burgerinitiatief. Maar het liefst natuurlijk m√©√©r!
  • U kunt maar 1 keer tekenen met een e-mailadres.
  • U kunt tekenen als u 18 jaar of ouder bent en de Nederlandse nationaliteit heeft. Als u als Nederlander in het het buitenland woont, mag u dit burgerinitiatief ook tekenen. De gegevens die u invult, moeten overeenstemmen met die van de Gemeentelijke Basisadministratie in uw woonplaats. Dus gebruik alleen het adres waar u officieel ingeschreven staat. Bij onjuiste gegevens telt uw ondertekening niet mee.
  • Alle gegevens die wij u hieronder vragen zijn wettelijk vereist voor een geldige ondertekening van het burgerinitiatief. Wij hebben daarin geen keuze! Daarom zijn alle velden verplicht om in te vullen.
  • Uw gegevens zullen overhandigd worden aan de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer en worden niet gedeeld met derden.
  • De Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven zal een steekproef doen voor een controle op de deugdelijkheid van de door ons aangeleverde gegevens. In het kader hiervan kan contact met u worden opgenomen door de Commissie en men kan u eventueel verzoeken om een kopie van uw legitimatiebewijs.
  • Na het indienen van dit burgerinitiatief worden alle gegevens vernietigd.
  • NOG ANDERE VRAGEN? KIJK OP DE PAGINA FAQ

Build Back Better debat in de Tweede Kamer

44,143 ondertekeningen = 88% van doel
0
50,000

   

44143

Deel dit burgerinitiatief met iedereen die u kent en via sociale media!

TEKEN VOORAL DOOR!

40.000 ONDERTEKENINGEN!
HOE ZIET HET VERVOLG ERUIT?